Interiørplanar

For å kunne innreie for andre må eg innhente opplysningar frå kundane mine. Dette skjer helst gjennom samtaler og intervju. Det er også nødvendig med befaring på staden for å få ei forståing for bustaden og dei romma som skal innreiast.

2672A503-1E3D-4AB1-BF97-35325977BB52

På bakgrunn av dette og kunden sine ønskjer kan eg tilby:

  • Planløysing
  • Skisseteikningar
  • Belysningsplan
  • Hjelp til farge- og materialval
  • Hjelp til møbel- og interiørval
  • Romskjema
  • Hente inn tilbod frå handtverkarar
  • Kontakt med handtverkarar

Eg tilbyr planar for enkeltrom, delar av bustad og heile bustadar.

Romskjema blir nytta av både interiørkonsulentar og arkitektar for å beskrive detaljar i rommet. Romskjema kan vere til god hjelp for handtverkarar som skal utføre jobben då det gjev ei detaljert oversikt over overflatebehandlinga i sjølve rommet.

Kva får du?

Planteikningar digitalt i 2D og 3D i høg kvalitet, komplett med mål. 3D bilete av rom og møblering.

Materialplansjar med tekstilar og materiell

Oversikt over fargeval i alle rom.

Du får ein perm som inneheld alle dokument. I tillegg får du planteikningane digitalt.

Eg har faste pakkeprisar, men kan også skreddersy pakkar ut frå dine behov.

Kontakt meg for prisar.

arrangement-color-colors-159045