Interiørfoto

Skal du selge bustaden din sjølv og treng hjelp til å ta gode interiørbilete?

Eller har du eit produkt du skal reklamere for og ønskjer bilete av?

Eg kan hjelpe med godt utstyr for bildetaking og redigering av bilete.

Prisar på førespurnad.