Treng du hjelp til å style heimen din før du skal selge?

Kvifor skal du leige ein bustad stylist?

Det første ein ser på når ein skal kjøpe ny bustad er bileta i bustadannonsa. Det er viktig at bileta er innbydande, ryddige og at bustaden viser seg frå si beste side. Dette er første steg for å lokke potensielle kundar på visning. Jo fleire klikk annonsa får, jo fleire møter på visning og det er større sjans for at fleire blir med i bodrunda.

Deretter er førsteinntrykket når ein går inn i ein bustad på visning veldig viktig. Ein potensiell kjøper må få kjensla av at her vil eg bu. Reine, gjennomførte og innbydende bustadar er meir tiltrekkande enn overmøblerte fargesprakande bustadar. Dette er kanskje sjølvsagt for mange, men ikkje alle klarer å sjå dette sjølv. Det er heller ikkje lurt å prøve å selje ein tom bustad. For mange er det vanskeleg å sjå for seg korleis bustaden kan bli med møblar og dei klarer ikkje å få ei god romkjensle.

Å selje bustaden sin kan vere ein slitsom og krevjande prosess. Det er mykje å tenke på, og tida strekk gjerne ikkje til alt som bør ordnast. Å leige ein stylist for å hjelpe med møblering og styling av bustaden kan lette arbeidsmengda og frigje tid som du gjerne vil bruke på andre ting. Ein stylist kan rettleie deg og komme med gode råd om kva som bør takast vekk og kva som bør framhevast. Det er mykje ein kan gjere sjølv, men ofte er det lurt å overlate denne jobben til ein stylist som har erfaring, auge for detaljar, ser heilskap og har tilgang på møblar og interiør.

Å leige ein stylist kan vere ei god investering og du tener som oftast inn igjen utgifta berre med eit ekstra bod.

I Sogn og Fjordane har det vore lite vanleg å bruke stylistar før salg av bustad. I dei store byane er dette svert vanleg og fleire meglarhus tilbyr alle kundane sine eit par timar med stylist før salg.

Fleire meglarar seier at prisen ein betalar for ein stylist er ingenting i forhold til det ein får igjen på salgsummen.

Eg tilbyr alt frå rettleiing til full styling av bustad. Eg kjem med konkrete råd og kan bistå med alt av interiør og møblar.

Eg tilbyr ulike stylingpakkar ut frå kva behov kunden har. Dei forskjellige pakkane og prisar finn du her.

Eg samarbeidar med Garanti eiendomsmekling Vest AS og Fjordane eiendomsmekling AS.

Kva skjer når du kontaktar meg?

1. Vi blir einige om dato for synfaring.

2. Synfaring gjennomførast saman med kunde.

3. Tilbod sendast til kunde ut frå dei behov kunden har og det vi har blitt einige om på synfaringa.

4. Eg set saman dekor/ møbelpakke som passar til kunden sitt behov og stilen på bustaden.

5. Styling av bustad (Leige opp til 4 veker. Lengre leige kan avtalast om nødvendig).

6. Besøk samme dag som visning for å sette ut friske blomster, tenne lys og sjekke at alt ser fint ut.

6. Eg hentar dekor/ møblar når leigeperioden er slutt.

7. Betaling når bustaden er solgt.

Kontakt meg gjerne om du har spørsmål. Kontaktskjema finn du her.

Eller du kan ringe meg på tlf. 99725143.

 

Astrid Marie

 

 

 

Nytt år og tid for litt endring i heimen?

Jula er over og julepynten er på veg ut. Eg kjenner alltid behovet for å kaste ut litt ekstra saman med jula. Nytt år er ei perfekt anledning til rydde i tinga sine og kvitte seg med det ein ikkje har bruk for. Ønsket mitt er å ha færre ting rundt meg. Samtidig kan det virke tomt når ein har rydda ut jula, og ein kjenner behovet for endring. Det kan vere eit rom som treng ny farge, ommøblering, møblar som treng utskifting eller større renoveringsprosjekt.

Ønsker du å gjere endringar i bustaden din, men treng hjelp til å kome i gang eller finne ut kva du kan gjere?

Eg kan hjelpe med:

  • planløysing
  • romskjema
  • skisseteikningar
  • belysningsplan
  • hjelp til farge- og materialval
  • hjelp til møbel- og interiørval
  • styling

Eg kjem gjerne på synfaring.

Ta kontakt for eit uforpliktande tilbod.

Sjå meir om kva eg kan tilby på heimesida mi www.purinterior.no

 

Astrid Marie

 

Korleis ta gode interørbilete

Vil du ta like fine interiørbilete som proffane?

Interiørfotografering treng ikkje å vere noko hokus pokus, men det er nokre ting ein bør passe på.

Alt eg har lært meg om fotografering er gjennom prøving og feiling, artiklar på internet og bøker eg har lånt på biblioteket. Eg har samla mine beste tips i dette innlegget. Eg bruker dette kameraet. Det er 10 år gammalt, men fungerer greit (nytt kamera med wifi står på ønskelista til jul).

 

Lys er viktig

Interiør er slett ikkje så enkelt å ta bilete av som mange kanskje trur, til tross for at motivet står stille og du kan skru på lyset om det blir for mørkt. Men ein bør enten nytte seg av dagslyset og eit godt kamera med kamerastativ. Bileta blir i dei aller fleste tilfeller betre med naturleg lys enn kunstig lys sjølv om rommet i utgangspunktet er ganske mørkt.

Skru av alt kunstig lys. Det er viktig å tenke på kor dagslyset kjem inn i rommet. Eg syns det er best å få lyset inn frå sida, men det er ingenting i vegen for å ta bilete mot eit vindu dersom ein har riktige innstillingar på kameraet (les videre i teksten om riktig fokuspunkt). På bileta under ser du samme biletet tatt med og utan kunstig lys. I midten ser du korleis lyset i rommet såg ut med det blotte auget. Til høgre ser du kva riktig kamerainnstilling kan gjere med lyset. Ingen av bileta under er redigert.

Du kan fotografere med vinduet i ryggen, men då kan det vere lurt å blende for lyset slik at bilda ikkje blir overeksponerte pga. for mykje lys. Det kan du gjere med tynne gardiner eller anna tynt stoff. Pass på at det meste av lyset slepp gjennom. Det er også eit godt tips å ta bilete i nordvendte rom på føremiddag og i sørvendte rom på ettermiddag. Det er på desse tidene dei ulike romma har mest naturleg dagslys. Det er best å ta bilete når det er overskya vær. Blir det for mykje lys kan det gjere til at biletet verkar flatt/overeksponert.

img_6955.jpg

Kamerainnstillingar

Eg fotograferer som oftast i RAW format. Det gjer til at eg kan forandre biletet totalt når eg redigerer det. Men eit tips er å få det best mogleg allerede når du tek biletet, så slepp du å redigere så mykje. Eg brukar også neste alltid manuell mode på kamera og aldri auto. Eg likar å gjere mine eigne instillingar. I dette avsnittet vil eg fortelje meir om kva for instillingar eg brukar.

Innstillingane avhenger sjølvsagt av lysforholda. Når eg tek bilete brukar eg (nesten) alltid ISO 100, eg kan strekke meg til å bruke ISO 400 om det er veldig mørk, men det skjer sjeldant. Det gjer til at eg får superskarpe bilete. Det fører igjen til at eg er avhengig av kamerastativ då den minste bevegelse gjer til at biletet blir uskarpt. Eg bruker dette kamerastativet, billig og godt. I tillegg må eg bruke fjernutløysar eller 2 sek. delay på å ta biletet. Det er for å ikkje skape bevegelse på kameraet når eg trykker på utløysarknappen.

No må du justere blenderåpninga som er F-instillinga på kameraet. Denne innstillinga bestemmer størrelsen på opninga der lyset slepp inn. Jo mindre tal, jo større er opninga (ja, det er ulogisk og tek litt tid å venne seg til). Dersom du skal ta bilete med uklar bakgrunn stiller du F til eit lavt tall.Favoritt objektet mitt er dette. Også billig og godt. Med dette objektet kan eg stille blenderåpninga heilt ned til 1,8. Då får eg uklare bakgrunner og detaljane i forgrunnen blir super klare.

Du må også stille inn kvar du vil kameraet skal fokusere. Når du trykker utløysarknappen halvvegs ned ser du eit rødt lys. Det røde lyset markerer kvar kameraet fokuserer. Dette lyset kan du flytte på for å fokusere ein annan stad. På mitt kamera justerer eg det med å trykke på knappen øverst i høgre hjørne på baksida av kamerahuset, og velge eit av dei ni fokuspunkta. Dersom du ikkje vel riktig fokuspunkt med innstillingene over, blir motivet veldig uklart. Dersom du tek bilete mot eit vindu er det viktig å ta fokuset vekk frå sjølve vinduet.  Skal du ta bilete av større rom, stiller du blenderåpninga til eit høgare tall (då får du alt i biletet i fokus).

Det er ikkje så viktig med fokuspunkt om du fotograferer med høgare blenderåpning.  Eg bruker ofte standard objektet (18-55mm) som kom med kamera når eg tek bilete av større delar av eit rom. Her bruker eg sjeldant fokuspunkta.

Når du trykker utløysarknappen halvvegs ned ser du også innstillinga som viser kor lyst biletet ditt blir. Jo nærare markøren er null, jo meir likt blir biletet det du ser med ditt eige auge. Eg likar å justere innstillingane mine slik at denne viser litt over null (overeksponere).

Detaljar

Det kjekkaste eg veit å ta bilete av er interiørdetaljar. Då kan ein få mange fine bilete. Har du eit godt kamera er trikset å skape liten djubdeskarpheit. Sjå forklaring på innstillingar lengre oppe. Det er også avgjerande kor lang avstand det er frå motivet til bakgrunnen. Jo lengre i frå bakgrunnen motivet er, jo meir uklar vil bakgrunnen bli.

 

Andre gode tips:

Pass på at linjene i bilete er rette. Rutenett i redigeringsprogram er veldig gode å bruke til dette. Skal du ta bilete rett framfor eit objekt så prøv å treff så midt på som mogleg. Du treng ikkje å ta bilete av heile objektet, men linjene blir fort skeive dersom du står litt på sida av det du skal ta bilete av.

Rydd, rydd, rydd. Rotete interiørbilete er ikkje gode bilete. Rydd vekk overflødige ting frå motivet. Reine fine bilete der du fokuserer på nokre få ting er oftast dei beste bileta.

Bruk ein reflektor til å lyse opp mørke delar av eit rom eller objekt. Denne vil reflektere det naturlege lyset og skape meir lys på skyggesida av biletet. Det fins mange billege reflektorer du kan kjøpe. Blandt anna desse. Eg brukar speil-papp eller kvit papp frå panduro.

Eit siste tips er å ta bilete som ikkje viser for mykje av rommet. Oversiktsbilete får som oftast flest likerklikk på Instagram, men det er ikkje alltid dette er dei beste bileta.

Eg håpar eg kunne gje deg nokre gode tips. Det beste du gjer er uansett er å ta masse bilete og eksperimentere sjølv for å bli ein best mogleg fotograf.

 

Klem Astrid Marie

 

 

Soverom før og etter

Den siste veka har eg jobba med eit soverom som trengte fornying.

Dette er mitt første oppdrag etter eg starta firma, og eg gleder meg til å vise fleire bilder frå prosjektet.

Rommet var måla i ein blå/grå farge som ikkje passa til fargen på golvet og lyset i rommet. Fargen verka veldig blå.

Rommet blei måla i ein mørk grå farge. Vegger, lister, tak, vinduskarmar og dører blei måla i samme farge, men litt ulik glansgrad. Veggane er måla super matt. All måling er kjøpt på Førde fargehandel/Fargerike (samarbeid).

Det blei kjøpt inn nye gardiner, sengeklede, sengeteppe og bilete på veggen.

Den nye fargen gjorde til at golvet og garderoben, som er eik, blei tona ned og verka ikkje så varmt som før. Rommet fekk eit heilt anna, meir luksuriøs uttrykk.

Slik blei soverommet etter oppussing:

Håpar du liker det. Dei som eig soverommet blei vertfall veldig fornøgd.

Viss du har planar om å pusse opp på nyåret og treng litt hjelp, kan du kontakte meg for pris og tidspunkt for befaring.

Klem Astrid Marie

 

 

 

Hei, verden!

Å starte eget firma og jobbe med interiør har alltid vore min store draum. Eg har tenkt på dette sidan eg studerte til interiørkonsulent i 2009. Av mange grunnar har dette ikkje vore aktuelt før no. Sjølv om eg har tenkt på dette lenge og hatt mange idear i hovudet, har det gått fort i svingane dei siste 2 vekene. Frå eg bestemte meg for å starte eget firma til heimeside og plan for bedrifta var på plass, gjekk det ei lita veke. Eg har vore i kontakt med fleire aktuelle samarbeidspartnarar og alle eg har snakka med har vore veldig positive og villige til å samarbeide med meg.

Det er med skrekkblanda fryd eg kastar meg ut i det ukjende og startar å tilby interiørtenester. Eg er innstilt på at det kan gå trått i oppoverbakke den første tida. Difor set eg pris på om akkurat du vil vere med å dele heimesida mi og tipse andre du trur kan vere interessert i mine tenester eller samarbeid. Eg tek på meg oppdrag i heile Sogn og Fjordane.

Vidare på denne bloggen vil eg dele tips til både styling, oppussing, inspirasjon og prosjekt eg jobbar med. Eg håpar du vil følje meg vidare på denne reisa.

Klem Astrid Marie