Treng du hjelp til å style heimen din før du skal selge?

Kvifor skal du leige ein bustad stylist?

Det første ein ser på når ein skal kjøpe ny bustad er bileta i bustadannonsa. Det er viktig at bileta er innbydande, ryddige og at bustaden viser seg frå si beste side. Dette er første steg for å lokke potensielle kundar på visning. Jo fleire klikk annonsa får, jo fleire møter på visning og det er større sjans for at fleire blir med i bodrunda.

Deretter er førsteinntrykket når ein går inn i ein bustad på visning veldig viktig. Ein potensiell kjøper må få kjensla av at her vil eg bu. Reine, gjennomførte og innbydende bustadar er meir tiltrekkande enn overmøblerte fargesprakande bustadar. Dette er kanskje sjølvsagt for mange, men ikkje alle klarer å sjå dette sjølv. Det er heller ikkje lurt å prøve å selje ein tom bustad. For mange er det vanskeleg å sjå for seg korleis bustaden kan bli med møblar og dei klarer ikkje å få ei god romkjensle.

Å selje bustaden sin kan vere ein slitsom og krevjande prosess. Det er mykje å tenke på, og tida strekk gjerne ikkje til alt som bør ordnast. Å leige ein stylist for å hjelpe med møblering og styling av bustaden kan lette arbeidsmengda og frigje tid som du gjerne vil bruke på andre ting. Ein stylist kan rettleie deg og komme med gode råd om kva som bør takast vekk og kva som bør framhevast. Det er mykje ein kan gjere sjølv, men ofte er det lurt å overlate denne jobben til ein stylist som har erfaring, auge for detaljar, ser heilskap og har tilgang på møblar og interiør.

Å leige ein stylist kan vere ei god investering og du tener som oftast inn igjen utgifta berre med eit ekstra bod.

I Sogn og Fjordane har det vore lite vanleg å bruke stylistar før salg av bustad. I dei store byane er dette svert vanleg og fleire meglarhus tilbyr alle kundane sine eit par timar med stylist før salg.

Fleire meglarar seier at prisen ein betalar for ein stylist er ingenting i forhold til det ein får igjen på salgsummen.

Eg tilbyr alt frå rettleiing til full styling av bustad. Eg kjem med konkrete råd og kan bistå med alt av interiør og møblar.

Eg tilbyr ulike stylingpakkar ut frå kva behov kunden har. Dei forskjellige pakkane og prisar finn du her.

Eg samarbeidar med Garanti eiendomsmekling Vest AS og Fjordane eiendomsmekling AS.

Kva skjer når du kontaktar meg?

1. Vi blir einige om dato for synfaring.

2. Synfaring gjennomførast saman med kunde.

3. Tilbod sendast til kunde ut frå dei behov kunden har og det vi har blitt einige om på synfaringa.

4. Eg set saman dekor/ møbelpakke som passar til kunden sitt behov og stilen på bustaden.

5. Styling av bustad (Leige opp til 4 veker. Lengre leige kan avtalast om nødvendig).

6. Besøk samme dag som visning for å sette ut friske blomster, tenne lys og sjekke at alt ser fint ut.

6. Eg hentar dekor/ møblar når leigeperioden er slutt.

7. Betaling når bustaden er solgt.

Kontakt meg gjerne om du har spørsmål. Kontaktskjema finn du her.

Eller du kan ringe meg på tlf. 99725143.

 

Astrid Marie

 

 

 

You may also like

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *